Поиск по этому блогу

пятница, 27 января 2012 г.

Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η 2
Ένα  μάθημα  ιστορίας  με   ... διαθεματική  προσέγγισηΠολλά από τα νησιά του Αιγαίου εμφανίστηκαν ως αποτέλεσμα ηφαιστειακής  δραστηριότητας . Ένα από εκείνα τα νησιά που βρίσκεται στο Αρχιπέλαγος των Κυκλάδων είναι η Θήρα . Η Θήρα μαζί με τα νησιά Θηρασιά , Παλαιά ,  Νέα Καμένη και  Ασπρονήσι ανήκουν σε μια ομάδα νησιών σε σχήμα δαχτυλιδιού , ονομαζόμενη Σαντορίνη .

Большинство островов в Эгейском море возникли в результате вулканической деятельности. Один из таких островов, входящий в архипелаг Киклады, это Тира- Фира . Тира вместе с  островами Тирасия, Палеа Камени, Неа Камени и Аспрониси  входит в группу островов в виде кольца, называемую Санторини .


Στην αρχαιότητα το νησί ονομαζόταν Στρογγύλη εξαιτίας του σχήματός του , ενώ τότε το ηφαίστειο δεν είχε αρχίσει ακόμη την καταστροφική του δράση . Κι όμως , περίπου 3600 χρόνια πριν συνέβη μια ισχυρή έκρηξη που άλλαξε όχι μόνο το νησί , αλλά  και όλη την ιστορία του αρχαίου κόσμου .

В древности остров назывался Стронгили – Круглый - по причине своей формы, поскольку вулкан в то время ещё не начал своё разрушительное действие. Однако около 3600 лет назад произошло страшное извержение, изменившее не только остров, но и всю историю древнего мира . 

Το ηφαίστειο εξακολουθεί μέχρι σήμερα να είναι ενεργό και κανένας δεν ξέρει  πότε θα εκδηλώσει την επιθυμία του για δράση .

Вулкана продолжается по сей день остается активным, и никто не знает, когда они выразили к действию .Υπάρχει η άποψη ότι ο άνθρωπος είναι προϊόν ηφαιστειακής δραστηριότητας .

Существует мнение, что человек есть продукт деятельности вулкана . 


Ο αέρας που αναπνέουμε είναι προϊόν έκρηξης ηφαιστείων  3-4 δισεκατομμυρίων χρόνων πριν .

Воздух, которым мы дышим, это продукт извержения вулканов 3-4 миллиарда лет назад . Κάθε χρόνο στον πλανήτη συμβαίνουν περίπου 50 εκρήξεις ηφαιστείων διαφορετικής ισχύος . Οι αρχαίοι θεωρούσαν τις εκρήξεις εκδήλωση της οργής των θεών . Τα ηφαίστεια , όπως και οι άνθρωποι :  κάποιοι ήσυχα μισοκοιμούνται , άλλοι οργισμένοι «εκρήγνυνται»  και  άλλοι « εκκρίνουν»  ήσυχα τη χολή τους . Οι νόμοι της φύσης είναι ενιαίοι για όλους στον πλανήτη .

Ежегодно на планете происходит около 50 извержений вулканов различной силы. Древние люди считали это проявлением гнева богов . 
Вулканы как люди : одни медленно дремлют, другие сердито взрываются  и другие  спокойно изливают свою
«желчь». Законы Природы едины для всего на планете .


Κάθε ηφαίστειο είναι μια  « βόμβα με ωρολογιακό μηχανισμό » ο οποίος δίνει το σήμα για μερικές μέρες ή ακόμη και ώρες πριν από την έκρηξη . Μια μόνο έκρηξη ηφαιστείου αρκεί για να αλλάξει την πορεία της παγκόσμιας ιστορίας .

Каждый вулкан это бомба с часовым механизмом, который подаёт сигнал за считанные дни, а то и часы до взрыва . 
Один единственный взрыв вулкана может изменить ход мировой истории. 


Για παράδειγμα , το 1600 π. Χ. , τη Μινωϊκή εποχή , στη Θήρα συνέβη ηφαιστειακή έκρηξη . Η Θήρα βρίσκεται σε ηφαιστεικό νησί όπου συναντιώνται τέσσερις γεωλογικές πλάκες . Για πολλές χιλιάδες χρόνια πριν και μέχρι την έκρηξη εδώ υπήρχε ένα ενιαίο νησί . Μετά την έκρηξη το νησί διασκορπίστηκε σε μερικά μικρότερα κομμάτια .

Примерно в 1600 году до н.э. в минойскую эпоху на острове Тира произошло извержение вулкана. Тира находился на вулканическом острове, где сходятся четыре геологические плиты. За много тысяч лет до извержения здесь был единый остров . После ряда извержений он распался на несколько мелких .


Όλα άρχισαν με μια γιγαντιαία έκρηξη . Σε μια στιγμή ο ουρανός σκοτείνιασε , άστραψαν κεραυνοί , άρχισε ο σεισμός , ο ουρανός γέμισε από μαύρα σύννεφα , από τις στάχτες δημιουργήθηκε χιονόπτωση . Μετά άρχισε να απελευθερώνεται ελαφρόπετρα – ηφαιστειακός αφρός – και τελικά να απλώνεται ένα ολόκληρο νησί . Αλλά αυτό ήταν μόνο η πρώτη φάση . Μετά άρχισε να απογειώνεται η ελαφρόπετρα και να πέφτει ξανά στο έδαφος .

Всё началось с гигантского взрыва. В одно мгновение небо потемнело, засверкали молнии, начались землетрясения, весь небосвод затянули чёрные облака. Пошёл «снегопад» из пепла. Потом начался выброс пемзы – вулканической пены – и в итоге она застелила собой весь остров . Но это была только первая фаза. Потом пемза вдруг стала взлетать вверх и падать на землю .


Η έκρηξη στη Θήρα κατέστρεψε όλες τις πόλεις του νησιού . Με ταχύτητα 150 χιλιόμετρα  την ώρα και θερμοκρασία πάνω από 600 βαθμούς Κελσίου η λάβα έκαψε τα πάντα στο πέρασμά της .

Извержение Тиры уничтожило все города на острове. При скорости 150 км в час и при температуре более 600градусов лава сжигает всё на своём пути. 

  
Το 1967 κάτω από ένα στρώμα ηφαιστειακής τέφρας ο αρχαιολόγος Σπυρίδων Μαρινάτος ανακάλυψε μια χαμένη αρχαία Μινωϊκή πόλη στο Ακρωτήρι .

В 1967 году под слоем вулканического пепла археолог Спиридон Маринатос обнаружил потерянный древний минойский город Акротири . 


Το ηφαίστειο της Θήρας βρίσκεται 130 χιλιόμετρα  βόρεια της  Κρήτης . Το σύννεφο με την ηφαιστειακή τέφρα έφτασε στην Κρήτη σε λιγότερο από μισή ώρα . Άρχισε ο σεισμός , ήρθε η βροχή . Τα Μινωϊκά ανάκτορα τυλίχτηκαν στις φλόγες .

Вулкан Тира находится в 130 км на север от Крита. Облако вулканического пепла достигло Крит меньше чем за полчаса. Начались землетрясения, пошли дожди. Минойские дворцы охватило пламя . 
Από την έκρηξη του ηφαιστείου συνέβη σεισμός , ο οποίος στη συνέχεια προκάλεσε τσουνάμι . Μετά την έκρηξη η κορυφή του ηφαιστείου κατέρρευσε και διαμορφώθηκε μια καλντέρα . Το ηφαίστειο εκτίναξε στον αέρα μια τεράστια ποσότητα μάγματος . Ως αποτέλεσμα , μέσα στον κρατήρα του υπήρχε ένα κενό . Τα πλαϊνά του ηφαιστείου κατέρρευσαν και έσπασαν προς το εσωτερικό του κάτω από τον τεράστιο όγκο του . Αμέσως μετά άρχισε να αναβλύζει θαλασσινό νερό .Το νερό χύθηκε πάνω στην καυτή λάβα . Αυτή η τεράστια ποσότητα νερού αμέσως μετατράπηκε σε ατμό , ενώ η πίεση αυξήθηκε με τρομακτική ταχύτητα .

От взрыва вулкана произошли землетрясения, повлекшие за собой цунами  
После взрыва вершина вулкана провалилась, и образовалась кальдера. Вулкан выбросил в воздух огромное количество магмы. В результате внутри его жерла возникла пустота. Склоны вулкана не выдержали и обвалились внутрь под собственной тяжестью. В обвалы хлынула морская вода. Она попадала прямо на раскалённую лаву. Огромные объёмы воды мгновенно превращались в пар, давление которого росло с огромной скоростью . Το νησί της Σαντορίνης εξερράγη σαν ένας λέβητας ατμού . Η έκρηξη αυτή προκάλεσε ταλαντώσεις στην επιφάνεια της Γης  και τοπική καθίζηση . Αλλά το χειρότερο ήταν η διαμόρφωση ενός νέου κύματος  , τσουνάμι  το οποίο ξεπερνούσε το πρώτο σε μέγεθος και  ισχύ .

Остров Санторини взорвался как паровой котёл. От этого взрыва произошли колебания земной поверхности и её местное опускание. Но самым страшным было образование новой волны цунами, которая превосходила первую своими размерами и мощью . Το τεράστιο κύμα, του οποίου το ύψος έφτανε πιθανόν τα 100 έως 200 μέτρα  έπεσε πάνω στη  βόρεια ακτή  της Κρήτης . Αυτό το κύμα κατέστρεψε ολοσχερώς το Μινωϊκό στόλο , την οικοδόμηση του νησιού και μέρος του πληθυσμού της Κρήτης και των Κυκλάδων . Είναι βέβαιο , ότι  ο  Κρητο – Μινωϊκός  πολιτισμός  έχει υποστεί τέτοιου μεγέθους ζημιά που δεν θα μπορούσε στη συνέχεια να ανακάμψει .

Громадная волна, высота которой достигала предположительно от 100 до 200 м, обрушилась на северное побережье Крита. Эта волна окончательно уничтожила и весь минойский флот, и постройки на острове, и часть населения Крита и Кикладских островов. Крито-минойская цивилизация понесла такой урон, что не смогла в дальнейшем оправиться от него . 
Οι ανασκαφές στην Κρήτη έδειξαν ότι ο Μινωϊκός πολιτισμός υπήρξε και μετά την έκρηξη καθώς ένας μεγάλος αριθμός κτιρίων βρέθηκε πάνω από το στρώμα της ηφαιστειακής τέφρας .

Раскопки на острове Крит показали, что минойская цивилизация существовала и после извержения вулкана, так как большое количество построек минойской культуры находятся над слоем вулканического пепла.  
Το ηφαίστειο πέταξε προς τα έξω τεράστια ποσότητα ελαφρόπετρας . Η ελαφρόπετρα είναι ελαφρύτερη από το νερό . Σαν αποτέλεσμα  ολόκληρο το τμήμα της Ανατολικής Μεσογείου για πολλά χρόνια ήταν καλυμμένο από  ελαφρόπετρα . Η  ναυσιπλοία στάθηκε αδύνατη . Η εμπορική αυτοκρατορία των Μινωϊτών έχασε την κύρια πηγή των  εισοδημάτων .

Вулкан выбросил огромное количество пемзы. А пемза легче воды. В результате вся восточная часть Средиземного моря на долгие годы покрылась пемзой. Мореплавание стало невозможным. Торговая империя минойцев лишилась основного источника доходов . 
Η έκρηξη στη Θήρα κατηύθυνε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό σε άλλη πορεία . Ίσως στα Φηρά  καταστράφηκε μια ολόκληρη ήπειρος . Για παράδειγμα η θρυλική Ατλαντίδα . Στο πλαίσιο της καλντέρας και σε βάθος  τριακοσίων μέτρων κάτω από το νερό και πάνω σε ένα στρώμα τέφρας ίσως να βρίσκεται μια νεκρή πόλη .

Извержение Тиры направило европейскую цивилизацию по другому пути  
Возможно, Тира стёрла целый континент. Например, легендарную Атлантиду . 
Под кальдерой на трёхсотметровой глубине под водой и слоем пепла, быть может, лежит погибший город . 


Σε απόσταση οκτακοσίων χιλιομέτρων από τη Θήρα παρατηρήθηκε έκρηξη και στην Αίγυπτο . Αναφέρεται ακόμη και στη βίβλο . Η ηφαιστειακή έκρηξη και το τσουνάμι που σχετίζονται με τα βιβλικά γεγονότα , όπως η έξοδος από την Αίγυπτο και ειδικότερα το περίφημο πέρασμα του Μωϋσή πάνω από τη θάλασσα , όταν η θάλασσα υποχώρησε και ήρθαν οι Εβραίοι  και ο στρατός του Φαραώ καταστράφηκε από το τεράστιο κύμα .

В 800 километров от Тиры извержение наблюдали в Египте. Оно упоминается даже в Библии. Извержение вулкана и цунами связывают с таким библейским событием как исход евреев из Египта, и в частности, знаменитый переход Моисея через море, когда море отступило (отлив перед цунами) и евреи прошли, а войско фараона было уничтожено набежавшей огромной волной .
Από την Αρχαία Στρογγύλη έμειναν μόνο και είναι ορατά σήμερα το μισοφέγγαρο με τα βράχια μήκους πάνω από 300 μέτρα στο δυτικό τμήμα – καλντέρα – καθώς και οι επίπεδες παραλίες στην ανατολική πλευρά .

От Древней Стронгилы остался только видимый в настоящее время полумесяц с отвесной скалой более 300 м в западной части – кальдерой -  и пологими пляжами в восточной части .


Όταν κολυμπήσετε προς το ηφαίστειο – νησί  Νέα Καμένη – θα δείτε έξω από το νερό πέτρες από βασάλτη . Στην επαφή με το νερό η λάβα στερεοποιείται δημιουργώντας παράξενα σχήματα .

Когда вы плывете  к вулкану – острову Неа  камени –  увидите  выросшие из воды базальтовые глыбы. Соприкасаясь с водой, лава застывает, образуя причудливые формы .


Η σημερινή εμφάνιση του νησιού δείχνει ότι το ηφαίστειο έχει αποκατασταθεί . Ίσως το νησί αυτό να αυξηθεί σε μερικές χιλιάδες χρόνια και στη συνέχεια προφανώς να συμβεί και πάλι μια έκρηξη . Αυτή είναι η φύση του ηφαιστείου . Εκρήγνυται ίσως μια φορά στα είκοσι χιλιάδες χρόνια .

Само появление острова означает, что вулкан восстанавливается. Этот остров будет расти ещё несколько тысяч лет, а потом, видимо, снова произойдёт извержение. Такова природа этого вулкана. Он взрывается раз в двадцать тысяч лет . 


Στο σύνολο της ακτογραμμής του νησιού παρατηρεί κανείς ιαματικές  πηγές . Το  νερό στην πηγή  δεν είναι  θερμό ,  αλλά έχει χρώμα  καφετί  από τον  διαλυμένο σίδηρο  και το θείο .

По всей береговой линии острова можно наблюдать лечебные  источники .  Вода в источниках не горячая, но бурая от растворённой серы и железа .Στη Νέα Καμένη  βρίσκεται το ηφαίστειο που κατέστρεψε το μινωϊκό πολιτισμό . Ο κρατήρας είναι εύκολο να βρεθεί από τη μυρωδιά του θείου , του υδρογόνου και των σουλφιδίων που φιλτράρουν το έδαφος .

Именно Неа  Камени  тот самый вулкан, который разрушил минойскую цивилизацию. Кратер легко найти по запаху серы и струйкам сероводорода, пробивающимся сквозь землю .Η Νέα και η Παλαιά Καμένη είναι μικρά νησιά . Το ίδιο το ηφαίστειο βρίσκεται σε βαθιά νερά . Ενεργοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 1950 . Πόσον  καιρό  θα  κοιμάται ακόμη είναι άγνωστο . Το γειτονικό νησί της Παλαιάς Καμένης  εμφανίστηκε 1200 χρόνια μετά την εμφάνιση της Νέας Καμένης , όταν έγινε μια άλλη έκρηξη .

Неа  Камени  и  Палеа  Камени – небольшие островки. Сам вулкан расположен глубоко под водой. Он был активен в январе 1950 года. Сколько ещё он проспит – неизвестно. Соседний остров Палеа  Камени появился спустя 1200 лет после Неа  Камени, когда произошло очередное извержение вулкана .


Στις 26 Ιανουαρίου 1866 και μέχρι τις 15 Οκτώβρίου του 1870 ως αποτέλεσμα έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας το νησί Νέα Καμένη τριπλασιάστηκε . Ένας άνθρωπος τότε έχασε τη ζωή του . Επιπλέον 50 σπίτια και δύο μικρά παρεκκλήσια βυθίστηκαν κατά τη διάρκεια της έκρηξης αυτής .

С 26 января 1866 по 15 октября 1870 года в результате интенсивной вулканической деятельности остров «Неа Камени» увеличился в три раза. Один человек погиб. Кроме того, около 50 домов и две небольшие часовни  затонули во время того извержения Санторини .Για την παρατήρηση της έκρηξης τότε η Ακαδημία του Παρισιού έστειλε στη Σαντορίνη ομάδα επιστημόνων μεταξύ των οποίων και τον διάσημο ηφαιστειολόγο Φερδινάνδο Φουκέ , ο οποίος συνέβαλε στη δημιουργία μιας σημαντικής μελέτης του ηφαιστείου της Σαντορίνης .

Для наблюдения за извержением Академия Парижа направила на Санторини группу учёных, среди которых был известный вулканолог Фердинанд Фуке внесший значительный вклад в изучение вулканов Санторини .
Μεταξύ των ξένων που ήρθαν στο νησί ήταν και ο συγγραφέας Ιούλιος Βέρν . Στο μυθιστόρημά του « Η μυστηριώδης νήσος» ο Ιούλιος Βέρν περιέγραψε μια πιθανή έκρηξη . Το νησί της Σαντορίνης και το ηφαίστειο ο συγγραφέας τα αναφέρει στο βιβλίο του : « 20.000  λεύγες κάτω από τη θάλασσα » .

Среди иностранцев, приехавших на остров, был писатель Жюль Верн. Увиденное и услышанное во время поездки стало основой для его романа «Таинственный остров», в котором Жюль Верн правдоподобно описал извержение вулкана. Остров Санторини и его вулкан писатель упомянет и в своей книге «20 000 лье под водой». Ο περίφημος Γάλλος υποβρύχιος εξερευνητής  Ζάκ  Υβ Κουστώ  σχεδόν κατόρθωσε να αποδείξει ότι στο κάτω μέρος της Μεσογείου βρίσκονται ερείπια του Μινωϊκού πολιτισμού , τα οποία είναι τα απομεινάρια της χαμένης Ατλαντίδας . Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και η ομάδα των νησιών της Σαντορίνης .

Знаменитому подводному исследователю Жаку Иву Кусто почти удалось доказать, что обнаруженные на дне Средиземного моря остатки минойской цивилизации это именно остатки погибшей Атлантиды. К ним он относит и группу островов Санторини .


Αν πράγματι στην Ατλαντίδα ήταν άγνωστες κάποιες πηγές ενέργειας  π.χ. η γεωθερμική ενέργεια , είναι εύκολο να φανταστεί κανένας , ότι η αλόγιστη χρήση αυτών των πηγών θα μπορούσε να οδηγήσει στην έκρηξη του ηφαιστείου .

Если действительно в Атлантиде были неизвестные источники энергии (например, геотермальные), то легко предположить, как неразумное использование этих источников могло привести к извержению вулкана .

Σ ’  ένα από αυτά – το νησί  της  Θήρας – ο  αρχαιότερος πληθυσμός εμφανίστηκε περίπου το 3000 π.Χ. και ήταν προελληνικός . Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στη Θήρα και στην αρχαία πόλη στο Ακρωτήρι , κάτω από ένα παχύ στρώμα ηφαιστειακής τέφρας που βρέθηκε στο χωριό ανακαλύφθηκαν κτίρια δύο – τριών ορόφων διακοσμημένα με τοιχογραφίες που μοιάζουν πολύ με τις τοιχογραφίες σε ένα από τα Μινωϊκά ανάκτορα της Κρήτης .

На одном из них – острове Фира – древнейшее население появилось около в  3000 году  до н.э.  и было догреческим. При раскопках на Фире древнего города Акротири под слоем мощного слоя вулканического пепла обнаружены селения двух - трёх этажных домов, украшенные фресками, которые напоминают настенную живопись минойских дворцов на Крите . 
Κάθε μέρα πλέουν στο νησί τεράστια κρουαζιερόπλοια της γραμμής , στο διεθνές αεροδρόμιο προσγειώνονται πολλά αεροπλάνα , ενώ στο λιμάνι δένουν ιδιωτικά  σκάφη αναψυχής . Η Σαντορίνη είναι νησί της μόδας , όπως η  Ίμπιζα και η Μαγιόρκα .

Каждый день к острову приплывают огромные круизные лайнеры, в международном аэропорту садятся самолёты, в порту причаливают частные яхты. 
Санторини
 модный остров , также  как  Ибиза  и  Майорка .
Εδώ βρίσκονται οι βίλες αστέρων του κινηματογράφου και πολλών παγκόσμιων διασημοτήτων . Χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται  κάθε χρόνο το χωριουδάκι της Οίας για να απολαύσουν την ομορφιά του ηλιοβασιλέματος . Είναι το πιο ρομαντικό νησί στη Γη . Απ ’  όλο τον κόσμο έρχονται εδώ πολλά ζευγάρια για να κάνουν το γάμο τους .

Здесь находятся виллы кинозвёзд и прочих мировых знаменитостей . Тысячи туристов каждый год  приезжают в деревушку Ойя на Sunset , чтобы
насладиться красотой заката . Это самый романтический остров на Земле .
Со всего мира приезжают сюда для многих супружеских пар , чтобы сделать их брак .

Γράφει  ο  Πλάτωνας  στο  βιβλίο  του  « Κριτίας  και  Τίμαιος »  : 


«  Κάποτε  οι  θεοί  μοίρασαν  με  κλήρο  ολόκληρη  τη  γη . Ο  Ποσειδώνας  πήρε  για  μερίδιο  το  νησί  Ατλαντίδα  κι  έβαλε  τους  απογόνους  του  να  κατοικήσουν  εκεί . Έκανε  τη  γη  να  δώσει  όλα  τα  είδη  καρπών . Μέσα  από  τα  βάθη  της  γης  έφερε  δύο  πηγές . Η  μια  ανάβλυζε  ζεστό  νερό  και  η  άλλη  κρύο . Οι  απόγονοί  του  απόκτησαν  πλούτη , τόσα  πολλά , που  ποτέ  βασιλιάς  δεν  έτυχε  να  έχει . Όμως , αργότερα , ήρθαν  τρομεροί  σεισμοί  και  κατακλυσμοί  και  μέσα  σε  μια  μέρα  και  μια  νύχτα  φρίκης  το  νησί  Ατλαντίδα  βούλιαξε  στη  θάλασσα  και  αφανίστηκε ... »Εργασία  πρώτη :  Μετάφρασε  το  απόσπασμα  από  το  βιβλίο  του  Πλάτωνα  στα  ρωσικά . Χρησιμοποίησε  το  ενδεδειγμένο  λεξικό .

Εργασία  δεύτερη :  Χώρισε  σε  ομάδες  τα  ουσιαστικά , τα  επίθετα , τα  ρήματα , τα  επιρρήματα  και  τις  αντωνυμίες .

Εργασία  τρίτη :  Κλίνε  τους  ρηματικούς  τύπους   « μοίρασαν » , « έβαλε » , « κατοικήσουν »  « αφανίστηκε »  σε  όλους  τους  χρόνους .

Εργασία  τέταρτη :  Κλίνε  τα  ουσιαστικά  « νησί » , « βάθος » , « θάλασσα » , « βασιλιάς »  και  στους  δύο  αριθμούς .

Εργασία  πέμπτη :  Κλίνε  το  επίθετο  « πολύς – πολλή – πολύ » . www.dionisi.ru

www.s004.radikal.ru


by   djangorus    2012